Eleven & spåkandet
Utställningsmaterial till Skolmässan 2001. Tanken var att locka besökarna till den egentliga informationen (en broschyr om elevers språkutveckling) genom att visa på hur viktigt språket är för vår uppfattning av omvärlden.

tillbaka