Medborgarkunskap
Form, illustration och foto för ett projekt om medborgarkunskap i gymnasieutbildningar. Uppdragsgivare: Uppsala kommun.

tillbaka