Omöjlig figur
Illustration till olika vetenskapliga publikationer av en spelteoretisk paradox. (Bilden skall visa ett fall där "varje steg i en rad beslut inte har någon konsekvens alls eller har bra konsekvenser (uttryckt i horisontala och vertikala trappsteg) men som till slut hamnar lägre än i början."

tillbaka