Jordstamp
Utanför uteplatsen, Uppsala, 4/6 2001

tillbaka