Örskär
Forsmarks kraftverk över vattnet och staketstolpe, september 2003

tillbaka